0946 16 6655
Villa FLC S29, FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá
tranghi307@gmail.com

Kinh nghiệm thuê biệt thự FLC Sầm Sơn