1. Chính sách bảo mật:

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin Khách Hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân Quý Khách cho mục đích đặt phòng, hỗ trợ Khách Hàng.

2. Chính sách hủy và hoàn tiền:
Chúng tôi cam kết về chất lượng dịch vụ của mình, đồng thời luôn luôn bảo vệ quyền lợi cao nhất cho Quý Khách. Trong trường hợp hoàn hoặc hủy bỏ dịch vụ thì chúng tôi sẽ áp dụng mức hoàn hủy theo quy định của từng nhà cung cấp